فرآيند طراحي محصول بيمه‌اي

فرآيند طراحي محصول بيمه‌اي طراحان محصولات بيمه‌اي جديد به دو دسته اشخاص حقيقي و حقوقي تقسيم‌بندي مي‌شوند كه هريك فرآيندي به شرح زير براي اخذ مجوز طي خواهند نمود: الف – اشخاص حقيقي: در ابتدا لازم است طراح به يكي از شركت‌هاي بيمه مراجعه نموده و طرح پيشنهادي خود را به صورت تفضيلي براي شركت…

بخشنامه ظوابط تدوین و عرضه محصولات

بخشنامه ضوابط تدوين و عرضه محصولات ۱- پوشش‌ بيمه‌اي كه موضوعات بيمه‌اي يا خطرات جديدي را تحت پوشش قرار دهد و قبلاً توسط هيچ شركت بيمه‌اي طراحي و عرضه نشده باشد از نظر اين بخشنامه محصول بيمه‌اي جديد محسوب مي‌شود. ۱-۱- محصولات بيمه‌اي كه نرخ و شرايط آنها در ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه و…