پارس حامی کارگزاری رسمی بیمه

کارگزاری بیمه پارس حامی ارائه دهنده محصولات متنوع بیمه ای برای خریدارن حرفه ای بیمه

دیدگاه شرکت کارگزاری‌ بیمه‌ پارس‌حامی دستیابی به آرامش خیال وآسودگی خاطر مشتریان ، حفاظت از سرمایه‌های انسانی ، دارائی‌های مشهود و نامشهود ایشان و انتقال ریسک مسئولیت‌های آنان به شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد.